Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni pre klientov. Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách, ktoré sú vybavené na stolovanie prostredníctvom prisuvných stolíkov k posteli klienta.
Podávajú sa tri druhy diét a to:

Acionálna strava sa podáva 5 krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.
Diabetická strava sa podáva 6 krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a večera II.
Šetriaca strava sa podáva 5 krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

Jeden krát do mesiaca sa koná stravovacia schôdza, kde si všetci klienti môžu predniesť svoje postrehy a pripomienky k strave. Dávajú návrhy na zhotovenie jedálneho lístka.


    • 1
    © 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky