"VINIČKY"
Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Považská 20/14
949 11 Nitra

IČO: 00351776
DIČ: 2021102985

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontaktná osoba: PhDr. Janka Moravčíková, PhD. - riaditeľka

Tel. kontakt: 037/6520857, 037/6520856
E-mail: info@zssvinicky.sk

Služba včasnej intervencie - pracovisko Šaľa

Nemocničná 833/1
927 01 Šaľa

Tel. kontakt: 031/321 77 47, 0910 633 033
E-mail: svisala@zssvinicky.sk 

Prevádzková doba: pondelok, streda, piatok: 7:00 - 15:00
                                   utorok, štvrtok: 8:00 - 16:00

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:
Tel: 0376520857 kl.109, 0376520856
Mail: zodpovednaosoba@zssvinicky.sk

Vaše podnety môžete posielať na adresu:
Mail: zssvinicky@zssvinicky.sk

Bankový účet – dary a granty : 7000306810/8180
a účet –IBAN:SK5681800000007000306810.

Nájdete nás na facebooku: https://www.facebook.com/Viničky-Zariadenia-sociálnych-služieb-Nitra-109597634684300

© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky