Naše poďakovanie,

 

patrí všetkým darcom, dobrovoľníkom a sponzorom, ktorí pomáhajú a akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby prijímatelia sociálnych služieb (PSS) a zamestnanci, ktorí sa o nich starajú, zvládali súčasnú náročnú celospoločenskú situáciu, obmedzenie pohybu a nariadenia kompetentných orgánov SR smerujúce k zastaveniu šírenia infekcie COVID-19 a ochrane PSS a zamestnancov zariadenia.

Ďakujeme:

Všetkým organizáciám a zástupcom obchodných reťazcov a jednotlivcom za nezištné materiálne príspevky a dezinfekciu. Dobrovoľníkom, príbuzným a zamestnancom za ušitie a dodávku ochranných rúšok pre zariadenie a všetkým dobrým ľuďom za akúkoľvek formu pomoci, ktorú poskytli, poskytujú alebo sa ešte chystajú poskytnúť!

Spolu to zvládneme!

© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky