História:

"Viničky", Zariadenie sociálnych služieb Nitra sa nachádza v meste Nitra, v časti sídliska Klokočina na Považskej ulici č. 14. Zariadenie od 1990, kedy sa datuje jeho zriadenie a otvorenie, prešlo viacerými zmenami, v súlade so spoločenskými zmenami a z toho vyplývajúcimi potrebami občanov a sociálnej politiky v Slovenskej republike.

Od 01. júla 2002 je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. V roku 2009  bol názov zariadenia „Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v Nitre“ v súlade so zmenou legislatívy nahradený novým názvom :

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

(ďalej len ZSS)


    • 1
    © 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky