Aktuality / Oznamy

 

Aj touto cestou Vás chceme poprosiť o spoluprácu.

Je potrebné zdokladovať rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku, ktorá bude vyplácaná klientom od 01.01.2024. Sociálna poisťovňa zašle každému dôchodcovi rozhodnutie v priebehu mesiaca január 2024.

Nakoľko klienti nemajú v ZSS trvalý pobyt, alebo ste nenahlásili v sociálnej poisťovni našu adresu ako korešpondenčnú, prosíme Vás o doručenie spomínaného rozhodnutia /stačí kópia/ do ZSS Viničky.

Doručenie je možné osobne, poštou alebo na mail:  zabakova@zssvinicky.sk alebo liskova@zssvinicky.sk

Rozhodnutie prosíme doručiť čo najskôr, ale najneskôr do konca januára 2024 !

Veľmi pekne Vám ďakujeme za spoluprácu.

 

 

 

Návštevy prijímateľov sociálnej služby

 

 

„VINIČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 20/14 Nitra (ďalej ZSS) oznamuje, že prijal opatrenia v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 

č. RÚVZNR/OE/3181/13534/2023.

 

V zmysle spomenutého rozhodnutia platí od 02.11.2023 zákaz všetkých návštev v ZSS až do odvolania.

 

PhDr. Janka Moravčíková, PhD

riaditeľka

 

 

 

Prosíme príbuzných klientov o doručenie rozhodnutia Sociálnej poisťovne

o zvýšení dôchodku od. 01.07. 2023, čo najskôr po jeho obdržaní.

Rozhodnutie je možné zaslať aj mailom na liskova@zssvinicky.sk, zabakova@zssvinicky.sk  alebo osobne na sociálny úsek.

Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

 

V kalendári je 8. marec Medzinárodný deň žien. Niekto si myslí, že je to len prachom zapadnutý sviatok, je to medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN na 8.marca. V tento deň oslavujeme prvý štrajk 40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. MDŽ je v súčasnosti vnímaný najmä cez osobné a rodinné vzťahy ako prejav úcty k práci žien, ako prejav lásky a úcty k žene.
 
Milé ženy,
práve Vám vďačíme za najväčší a najkrajší dar, ktorým je sám život. Ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňame pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou, ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života. Prajeme Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky a babičky. Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby sme Vám zaželali predovšetkým pevné zdravie, život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty. Aby Vás v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života sprevádzala pohoda, porozumenie a spokojnosť.
 
Zo srdca praje kolektív zamestnancov "VINIČKY" ZSS Nitra

 

 

Prosíme príbuzných klientov o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovňe o zvýšení dôchodku pre rok 2020,

najneskôr do konca januára 2020. rozhodnutie je možné zaslať aj mailom alebo osobne na sociálny úsek. Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

 Dňom 31.1.2018 bolo interné režimové opatrenie ukončené.

Návštevy v ZSS VINIČKY sú povolené.

 

 

 

      Vzhľadom na zvýšený výskyt respiračných ochorení v ZSS VINIČKY a aktívnu imunizáciu proti chrípke, na výzvu lekára zariadenia,

 

         od 02.01.2018 do odvolania

 

vyhlasujem interné režimové opatrenie. Z toho dôvodu sú nevhodné návštevy klientov a sústreďovanie klientov do skupín vo verejných priestranstvách zariadenia a organizovanie skupinových akcií.

 

 

 

Od 1.6.2009 sa mení názov zariadenia na:

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

 

Návštevy prijímateľov sociálnej služby.jpg
Dátum: 2023-11-02 Veľkosť: 855.9 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších
Dátum: Veľkosť: 1.39 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších
Dátum: Veľkosť: 1.72 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších
Dátum: Veľkosť: 1.49 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Cenník sociálnych služieb platný od 01.01.2020.doc
Dátum: Veľkosť: 30.6 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Krízový plán "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služ
Dátum: Veľkosť: 224.05 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
  • 1

  • 1
© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky