Integračné centrum

– poskytuje služby bezplatne v čase od 8:00 do 12:00 hod. v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách.

Zabezpečuje pomoc fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo fyzickej osobe, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením. Priamo v integračnom centre je zriadený priestor na oddych, prácu s PC, denná tlač a podobne. 

Kapacita tohto centra je maximum 10 klientom, ktorí nesmú rušiť pokoj a poriadok v zariadení, alebo narušiť liečebný a diétny režim klientov zariadenia a zároveň musia rešpektovať ich súkromie.

O klientov je dobre postarané. Počas celého roka sa konajú kultúrne a spoločenské aktivity, okrem ktorých ich chodia navštevovať žiaci základných škôl, rôzne spevácke a tanečné súbory, o ktoré majú klienti záujem. Zariadenie organizuje rôzne výlety, prednášky, návštevu divadelných predstavení v DAB Nitra a veľa rôznych podujatí pre aktivizáciu klientov a rozvíjanie ich spoločenských kontaktov. 


      © 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky