Zmluva č.9/2024 - Zmluva o dielo - PP INVEST NITRA s.r.o..pdf
Dátum: 2024-04-08 Veľkosť: 15.16 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Dohoda o ukončení zmluvy č.18/2021/VINIČKY-ŠZ/C - Trnavský samosprávny kraj .pdf
Dátum: 2024-04-04 Veľkosť: 1.13 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Oznámenie č.1 k Zmluve č.2024_0036 - Trenčiansky samosprávny kraj .pdf
Dátum: 2024-04-04 Veľkosť: 544.67 KB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.8/2024 - Zmluva o poskytovaní služeib č.3103/2024/S.pdf
Dátum: 2024-03-25 Veľkosť: 5.43 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.7/2024 - Sublicenčná zmluva IS CYGNUS a Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov.pdf
Dátum: 2024-03-22 Veľkosť: 12.14 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.6/2024 - Ing. Melotíková - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO.pdf
Dátum: 2024-03-21 Veľkosť: 2.78 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.5/2024 - Zmluva o dielo - EL-STRA s.r.o. - Výmena el.stupačiek - pavilón A.pdf
Dátum: 2024-03-05 Veľkosť: 16.6 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.4/2024 - Trenčiansky samosprávny kraj - Zmluva č. 2024/0036 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľa finančných prostriedkov.pdf
Dátum: 2024-02-26 Veľkosť: 5.4 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.3/2024 - Nitrianska komunitná nadácia - Zmluva č.3 - KD/2023 o poskytnutí grantu - 1500 EUR.pdf
Dátum: 2024-02-01 Veľkosť: 5.66 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č. 2 - SOLID LIGAS,s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany.pdf
Dátum: 2024-01-25 Veľkosť: 5.14 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - Dodatok k zmluve č. 06NDOS000121 .pdf
Dátum: 2024-01-19 Veľkosť: 3.72 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Štátna pokladnica - Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č.7000306722/8180.pdf
Dátum: 2024-01-19 Veľkosť: 1004.61 KB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
č. 1/2024 - Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č.OK28122023NR.pdf
Dátum: 2024-01-17 Veľkosť: 1.54 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.40 - ALAM s.r.o. - Servisná zmluva č. SZ-02-2024.pdf
Dátum: 2024-01-03 Veľkosť: 7.08 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Zmluva č.39 - SALAMON INTERNET s.r.o., Zmluva o pripojenie - poskytovanie služby internet.pdf
Dátum: 2023-12-29 Veľkosť: 749.8 KB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
ĎALEJ
© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky