037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Verejné obstarávanie - Zmluvy

Zmluva o dielo č. 01/11/2017, PP INVEST, „Oprava prevádzkových priestorov zariadenia - vstup do kuchyne, hlavný vstup a prístrešok“
Veľkosť: 1.86 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Poistná zmluva- Kooperativa, Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Veľkosť: 2.82 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie- november 2017
Veľkosť: 5.68 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva na dodanie tovaru - Kúpa trojrúry na pečenie TPE 30 - ARS, RM Gastro - JAZ s.r.o.
Veľkosť: 3.52 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva na dodanie tovaru - Kúpa, dodávka a montáž kamerového systému - Palace s.r.o.
Veľkosť: 3.87 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č.14/2017 na dodanie tovaru Mlieko a mliekarenské výrobky-INMEDIA spol.s r.o.
Veľkosť: 3.56 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č.15/2017 na dodanie tovaru Mäso a mäsové výrobky-METRO Cash&Carry SR
Veľkosť: 3.9 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Veľkosť: 5.37 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o dielo č.5/2017 AB-STAV Oprava sociálnych a hygienckých zariadení v obytných jednotkách PSS
Veľkosť: 5.8 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 12/2017 na dodanie tovaru Potraviny-hrubý tovar
Veľkosť: 7.78 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 11/2017 na dodanie tovaru Hydina a hyd.výrobky
Veľkosť: 3.66 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania uzatv.podľa §51 a § 853 Obč.z.
Veľkosť: 1.48 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
Veľkosť: 3.61 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie- Komunálna poisťovňa 2017
Veľkosť: 1.57 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva BOZP a PO - SAFETECH SK, s. r. o.
Veľkosť: 3.11 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
ĎALEJ
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.