037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Verejné obstarávanie - Zmluvy

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov stredných odborných škôl - Stredná odborná škola techniky a služieb
Veľkosť: 1.72 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Návrh poistnej zmluvy č. 1009900771 - Koopeativa, a.s. - Živelné poistenie, Poistenie pre prípad odcudzenia, Poistenie strojov a elektroniky, Poistenie skla, Poistenie zodpovednosti za škodu
Veľkosť: 12.57 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Návrh poistenej zmluvy č. 0999000147 - Kooperativa, a.s. - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Veľkosť: 3.38 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Návrh poistenej zmluvy č. 5519001549 - Kooperativa, a.s. - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
Veľkosť: 4.15 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Návrh poistnej zmluvy č. 3559006201 - Kooperativa , a.s. - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.Poistenie súboru motorových vozidiel
Veľkosť: 3.52 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 10/2019 o dielo - PP INVEST Nitra s.r.o., - Oprava spevnených plôch okolo zariadenia
Veľkosť: 12.25 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 9/2019 na dodanie tovaru - Interiérové vybavenie - TriCare s.r.o.
Veľkosť: 3.33 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a jedlých olejov a tukov - Tomáš Kriško
Veľkosť: 751.02 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 8/2019 na dodanie tovaru Hydina a hydinové výrobky - INMEDIA spol.s.r.o.
Veľkosť: 3.77 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 7/2019 na dodanie tovaru Potraviny - Hrubý tovar - INEMDIA spol.s.r.o.
Veľkosť: 7.33 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 6/2019 Spotrebný materiál a čistenie + čistiace a dezinfekčné prostriedky - Marek Špeťko - IMEX, Nitra
Veľkosť: 4.12 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 4/2019 na dodávku vajec - INMEDIA, spol. s.r.o.
Veľkosť: 3.05 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 3/2019 na dávkovače č. 1002019 - Pharm, s.r.o.
Veľkosť: 3.58 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 2/2019 o poskytovaní služieb v oblasti OPP a BOZP - SAFETECH SK, s.r.o.
Veľkosť: 3.14 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 1/2019 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby na rok 2019 - OHS
Veľkosť: 2.88 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
ĎALEJ
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.