037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Verejné obstarávanie - Zmluvy

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Veľkosť: 5.37 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o dielo č.5/2017 AB-STAV Oprava sociálnych a hygienckých zariadení v obytných jednotkách PSS
Veľkosť: 5.8 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 12/2017 na dodanie tovaru Potraviny-hrubý tovar
Veľkosť: 7.78 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 11/2017 na dodanie tovaru Hydina a hyd.výrobky
Veľkosť: 3.66 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania uzatv.podľa §51 a § 853 Obč.z.
Veľkosť: 1.48 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
Veľkosť: 3.61 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie- Komunálna poisťovňa 2017
Veľkosť: 1.57 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva BOZP a PO - SAFETECH SK, s. r. o.
Veľkosť: 3.11 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovol'níckej služby právnickej osobe
Veľkosť: 9.06 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o poskytnutí a využití fin.príspevku na zakúpenie liekoviek a tlakomerov pre PSS
Veľkosť: 747.66 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov-NTS
Veľkosť: 2.35 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č.86/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
Veľkosť: 4.26 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o dielo č.1/ELSTRA/2017 - Oprava práčovne, chodby, miestnosti špinavého prádla a sušiarní
Veľkosť: 1.92 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Nájomná zmluva č.01/2017/ZSS- Pedikúra
Veľkosť: 1.83 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva 5/2017 Spotrebný materiál na upratovanie a čistenie
Veľkosť: 2.9 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
ĎALEJ
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.