037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Verejné obstarávanie - Zmluvy

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby- OHS
Veľkosť: 3.09 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OPP a BOZP- SAFETECH SK, s.r.o.
Veľkosť: 3.15 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 21/2017 na dodanie tovaru Mrazené výrobky- INMEDIA, spol. s r.o.
Veľkosť: 3.68 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie
Veľkosť: 4.75 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci projektu REŠTART
Veľkosť: 6.29 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 20/2017 na dodanie tovaru Ovocie a zelenina - CS FRUIT, spol. s r.o.
Veľkosť: 3.83 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o dielo č. 01/11/2017, PP INVEST, „Oprava prevádzkových priestorov zariadenia - vstup do kuchyne, hlavný vstup a prístrešok“
Veľkosť: 1.86 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Poistná zmluva- Kooperativa, Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Veľkosť: 2.82 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva na dodanie tovaru - Kúpa trojrúry na pečenie TPE 30 - ARS, RM Gastro - JAZ s.r.o.
Veľkosť: 3.52 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva na dodanie tovaru - Kúpa, dodávka a montáž kamerového systému - Palace s.r.o.
Veľkosť: 3.87 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č.14/2017 na dodanie tovaru Mlieko a mliekarenské výrobky-INMEDIA spol.s r.o.
Veľkosť: 3.56 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č.15/2017 na dodanie tovaru Mäso a mäsové výrobky-METRO Cash&Carry SR
Veľkosť: 3.9 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva o dielo č.5/2017 AB-STAV Oprava sociálnych a hygienckých zariadení v obytných jednotkách PSS
Veľkosť: 5.8 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 12/2017 na dodanie tovaru Potraviny-hrubý tovar
Veľkosť: 7.78 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
Zmluva č. 11/2017 na dodanie tovaru Hydina a hyd.výrobky
Veľkosť: 3.66 MB Licencia: Zadarmo Stiahni
ĎALEJ
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.